Ana sayfa
Renkli 210 sayfa
Karton kalın kapak
A4 boyutunda
Yaklaşık 200 desen ve 3d den oluşan görsel
Genel Hatlarıyla İçerik: 

.Temel sanat biilgilendirmeleri
.Meslek temel eğitim
.Tasarım kavramları
.Çizgi ve analiz
.Çizgi ve çözümleme
.Temel Tasrım kavramları
.Biçime ulaşma
.Yöntemler
Raf satış fiyatı : 85 tl
Online satış: 50-60 tl siteye göre değişebiliyor.    960 px izle
Giriş yazısından..
.... Bu kitap, ürün tasarımını anlamanın, biçime ulaşmanın ve sunmanın ana çizgilerini gerek eğitim gerekse uygulama alanındaki kişisel olarak deneyimlenmiş bilgilerinin ağırlıklı olarak kişisel yöntemleri ile aktarılmasını içerir. Genel olarak tasarıma bakışımdan şekilleniyor olsa da, tasarım sürecinde üzerinde gidilen yol, temel sanat eğitimi, mesleki temel eğitim ve ürün tasarımına dair bilinmesi gereken diğer eğitim disiplinlerinin akademik disiplinle dizilmiş taşlarından oluşur.

Eğitim yöntemleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde ve Yeditepe üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde Anlatım teknikleri, Sunum teknikleri, Tasarımda Sayısal Ortam, çoklu ortamda Anlatım, mesleki desen derslerinde uygulamalı olarak örneklenmiş tespitler yapılarak sonuçlarına ulaşmıştır ve hala sürdürülmektedir.
Bu yöntemler, tasarım eğitiminde farklı ekollerin kullanıldığı okulların tarzlarındaki sürüm değişikliği ile uygulanmakta ve yaklaşım farklılıklarının sürece katkısı sağlanmaktadır. Tasarım iletişimine ait yöntemler İletişim tasarımı ve Çokluortam kitabımın, iletişim tasarımında mesleki temel eğitim, İletişim tasarımı projelendirme, canlandırma sineması teknikleri, gibi derslerde uygulama alanı bulduğu İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi iletişim Tasarımı bölümü. ( 2001 - 2010 ) Yakındoğu üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik sanatlar – Plastik Sanatlar Bölümlerindeki ( 2007 - ... ) ders süreçlerinde uygulanmıştır.
Bu döngü içindeki tasarımcının varlığı tesadüflere bırakılamaz. Yeni tasarım kavramları geleneklerin ilkel içgüdüsel kaynaklarını görür ve ama gelenek yöntemlerini artık içeremez. Mühendisliğin standartlarını hedef olarak değil zemin olarak üzerinden yeni kavramlara ulaşacağı sağlam yapı olarak kullanır. Sanatın yaratıcılık ilkelerini insana ulaşmada 5 duyuyu en iyi şekilde kullanmak için harmanlar fakat sonuç eser olmayacaktır. Bunu kabullenmelidir. Yaratıcılık ve sanat niteliği düşük ürünler, kalitede yüksek çizgiyi tanıyan ve alışan son kullanıcının seçiciliğini belirgin hale getirmiştir. Ve gittikçe de artan bir ivme ile ilerleyecektir. Bu nedenle algıda seçiciliğe uygun ürün biçimlemek tasarlamak sanat dilinin çok büyük desteğine gerek duymaktadır. Yine bu nedenle sanatın diliyle biçimi yakalama savaşındaki tasarımcı ile kendi standartlarının gelişimin hedefleyen mühendisliğin gereksiz yapışıklığı birbirlerine ayak bağı ve engelden öteye gitmez.
Bilinmeyen bir yolda yürümek veya koşmak için adımların atılması gerekiyorsa ayaklar tek tek ve sırayla atılır. Çünkü insanoğlu her alanda ilerleyişini kendi doğasıyla yapar. Doğasında da algı sınırları vardır. Sınırlarının ölçülerini de birimleri ile belirler. Bu sayede evrim sürer ve hayatta kalma mücadelesi kazanılır.
Çizgiyle Anlamak
Biçim zenginliğinin yakalandığı bir tasarımın ardında, tasarım kavramları ve tasarım girdilerinin gerektirdiği nedenlerin gücü yatar. Bu gücün çizgiyle aranmasındaki başarını ardında da çizim deneyiminin sayısal çokluğu etkindir. Az çizerek doğru çözümleme yapmanın hazır bir ilacı yoktur. Kavramların çizgide biçimi bulması, insanoğlunun milyonlarca yıllık evrimi ile gerçekleşmiştir. Bu genetik aktarımı yetenek olarak yüzeye çıkarmanın çalışmak, çok çalışmak ve iş disiplinine sahip olmanın dışında sihirli bir yolu yoktur. Endüstri ürünleri tasarımcısının en büyük destekçisi sosyalliğidir. Kapanmış, dünyadan soyutlanmış bir antrenman süreci sonucunda, arama çözümleme disiplininden koparak emeği sömürülen resimleyiciye dönüşmek de çok kolaydır. Özellikle var olan bir tasarımın analizi sırasında bu yönlerin titizlikle araştırılması, oran ve ölçeklerin dikkatle çözümlenmesi ürünün tasarımcısının ana kavramları çizgiye nasıl yansıttığı hakkında araştırmacıya çok değerli bilgiler aktaracaktır. Doğru bir tasarımdaki kavramın çizgiye yansıtılışını çözümlemede, akademik düzeyde alınmış temel sanat eğitimi ve üzerine yüklenen mesleki temel eğitim gerçek yolu oluşturur. Çünkü bu dil bilinmeden bu dille oluşturulmuş bir yapı çözülemez. Anlamlar ayrıştırılamaz.
Eğitimin süresinin 4 yılı içermesinin nedeni, çözümleme deneyimi için gerekli süreyi yakalamak, çizimle ve projelendirmelerin sayısının çokluğunu sağlamaktır. Danışman denetiminde yöntemler öğrenilerek ve her geçen yılla ortaya çıkan olgunluğa yeni zorlukların yaratılması bu eğitim-öğrenimin gereğidir. Bu yıllar diğer destek alanlarıyla zenginleştirilmeli fakat benzer eğitimmiş gibi önerilen yan dallarla yoğunluğu sulandırılmamalıdır
Bizim alanımız yaratıcılık alanı. Bu alanda istenen az sayıda insan arasına girebilmek için doğal yeteneklerin deneyimli gözlemlerle aktardığı uyarılar önem kazanır. Küresel sistem üst düzey yaratıcılık için piramidin üst bölgesinde fazla yer ayıramaz. Bu nedenle de yaratıcılığın gelişimi için yaygın eğitim öğrenim ortamlarının sayısı az ve ulaşılabilirliği zordur. Sisteme herkesin ulaşması zorlaşırken, sistemin yaratıcılık için gerekli kalabalık ve olasılıkların çoğaltılması için herkese ulaşması kolaylaştırılırmıştır. Bunun için eldeki iletişim ortamları geliştirilirmiş çeşitlenmiştir. Yeterli değilse yeni ve gerekli olan tasarlanır. Bu sayede bir
ustanın değil yaygın olan görsel iletişim kanallarında binlerce deneyimlenmiş bilginin sunumuna ulaşmak yöntemi sistem tarafından önerilir. Ürün tasarımı gibi konularda çoğalan ve yüksek nitelikli olmayan öğrenim ortamlarının çoğalmasının bir nedeni de budur.
Elinizde bir bardağı tam dolduran suyumuz olsun. Bardak doludur. Aynı suyu büyük bir tepsiye dökün büyük bir ihtimalle tepsinin bazı bölgelerini ıslatmaya bile yetmeyecektir. Kayıp olan bilgiyi bu şekilde özetlemek mümkündür. Ardından şu soru gelebilir. " bir çok bardaktan gelen suyla tepsiyi de doldurmak mümkün değil midir? Mümkündür. Hatta günümüzde bilgi diye ulaştıklarımızın çoğu bu sunulanlardır. Sular birbirine karışır. Cümlelere yüklü anlamlar değerini kaybeder. Bilginin kaynağı ve güvenilirliği azalır. Niteliği sorgulanır. Kısaca bilgi kirliliği diyebileceğimiz bir karmaşanın içinde buluruz kendimizi. Bu kirlilik sizi üst
düzey tasarımcılığa ulaştırmada yeterli olmayacak hatta zaman kaybettirerek engelleyecektir.
Bu nedenle kitap iyidir. Sizi, bilgiyi üretenle doğrudan buluşturur. İçerik doygunluğu ve niteliği okuyanın değerlendirmesinde olacaktır ama kaynağı bellidir. Ve mutlaka sıradan olmayan bir bilgiye ulaşırsınız.