kapluks.gif (15977 bytes)canland.jpg (7233 bytes)

Ulaşılmak istenen izleyici sayısının çokluğuna bakıldığında sinema sanatı özellikle de canlandırma sineması çok bilinmeyenli bir matematik denklemine benzetilebilir. Amacım bilinmeyenlerin ortak özelliklerinin bulunup sınıflandırılması ve bilinir hale getirilmesidir. Bu şekilde isteklere değil, olması gerekene hizmet edebilme olanağı doğacaktır. Canlandırma sineması sonuca ulaşmada birliktelik gerektiren bir yeni çağ sanatıdır. Bu birlikteliğe katılacak olanların temelde aynı eğitimi almış olması ve sanatın kendine özgü diliyle anlaşmayı başarması, olmazsa olmaz derecesinde gereklidir. Canlandırma sinemasının temel eğitiminde dünya standartlarının yakalandığı sanat ve bilim dallarının bilgilerinin alınması, binlerce yıllık geçmişi olan sanat dilinin özümsenebilmesi şarttır. Temel sanat eğitimi ve insan bilimin, standartları konulmuş dilinin bilinmesi bu nedenle gereklidir.

Özellikle sanat dünyasında bilgiyi tek elde tutmaya çalışmanın tehlikesi maalesef farkedilmemekte veya bilinçli olarak yaşam dışı tutulmaktadır. Gelişmesi ancak konuşuldukça, paylaşıldıkça ve çatışmaları ile tüketilmesine bağlı olan bilgi, ülkemizde standartlarına kavuşamamıştır. Bu nedenle, canlandırma sineması eğitiminde bilimsel bilgilerin ve akademik eğitimin alınmış olması gerekliliği vardır. Hatta diğer yanda bilimsel bilgiye sanatçının hayal gücünün katılması ve yeni bilgiler olarak iletişimde yerini alması gerekir. Ne yazık ki ülkemizde bu güne dek küçük bilgiciklerin ardına sığınıp dev ansiklopedik görüntüler yaratma zayıflığı yaşanmıştır. Oysa batı sineması zekice bir politikayla her türlü eleştiriye açık olarak bu bilgiyi kullanmış, çok fazla üreterek yeni bilgilerle yaygınlaşmış ve izleyici tepkilerinden oluşan inanılmaz bir analiz dosyasına sahip olmuştur. Bu, onlara standartları belirleme ve elde tutma şansını vermiştir. Fakat özellikle canlandırma sinemasında, bu standartların tam bir dökümünü dünyaya dağıtmakta oldukça eli sıkı davranmaktadırlar. Bize de ürettiklerini bilgi olarak kullanma seçeneği kalmaktadır. Unutmamamız gereken, sonuçları onların verdikleriyle değil, nasıl oluşturulabileceklerinin tüm olasılıklarıyla analiz ederek elde edebileceğimizdir. İşte bu kitap bu analizin küçük bölümü olarak elinizde durmaktadır. Yüz yıllık geçmişini ve oluşturulan yüzlerce örneği düşünürsek bir veya birkaç kitapla bu süreci yakalamak mümkün değildir. Tek şansımız iletişimdeki inanılmaz gelişmeler ve bunun kullanıcıya ulaşmadaki maliyetinin her geçen gün düşmesi. Canlandırma sinemamızın yeni bakış açılarına ve bilgilere acil olarak ihtiyacı vardır. Çünkü bu sanat ancak birlikteliğin gücüyle yaşar. Çünkü canlandırma sineması gelecek yüz yıllarda sanatların sanatı olmaya aday görünen tek oluşturma biçimidir....  

Mehmet Naci DEDEAL   Endüstri Ürünleri Tasarımcısı  & Animatör

Aşağıda genel konu başlıklarını ve konularla ilgili bazı resimlerin küçültülmüş hallerini gördüğünüz bu çalışma CD, Kitap ve Tv için eğitim dizisi olarak planlanan bir projedir. İçerik olarak hiç bir yayından alıntı yapılmamıştır. Örnek olarak  kullanılan resimlerden başkalarına ait olanlar ayrıca belirtilmiştir. 

1. Aşama olan Multimedia CD, Planet Film Yapımcılık tarafından desteklenmiş ve Raks New Media Sayfaları tarafından basılıp   dağıtılmaktadır. Konuları ile ilgili olarak 375 adet desen ve 60 adet örnek avi den oluşmaktadır. Ek olarak 1993 yılında hazırladığım ve Uluslararası Ankara Film Festivali Canlandırma Filmleri yarışmasında 2. lik ödülü kazanan " ÖNCE GİDENLERDEN " adlı 4 Dk süreli film yer almaktadır. İinteraktif program mimarisi " Fast Multimedia"  tarafından Delphi programıyla PC için  hazırlanmıştır. Kullanım için Windows95 ve üzeri işletim sistemi ,en az 4x CD-ROM , 16 MB hafıza ve sesli canlandırmalar için ses kartı gereklidir ve farklı sıkıştırma formatları kullanılan avi dosyalarında sorun çıkmaması için DirectX, QuickTime ve Media Player programlarının bilgisayarınıza yüklenmiş olması gereklidir.  

İkinci aşama olan kitap , Multimedia Cd de olmayan 150 adet (650 MB ) örnek avi nin olduğu ek bir CD ile birlikte hazırlanmıştır ve Pusula yayıncılık tarafından yayınlanarak satışa sunulmuştur. Tv dizisi aşaması ise henüz tasarım aşamasındadır.

Bu sayfada yer alan resimler, hızlı yüklenebilmesi için kalitesinden taviz verilerek küçültülmüştür.

yuzler.jpg (4437 bytes)

İçindekiler
Canlandırmaya Giriş
Çizgi Canlandırmanın Kullanıldığı Alanlar
Süreli Filmler
Dizi Filmler
Ticari Amaçlı Tanıtım, Reklam ve Multimedya Ürünleri
Endüstriyel Tasarım, Mimari ve Yüksek Teknolojide Çizgi Canlandırmanın Yeri
Yarışma Filmleri
Deneme Filmleri
Test veya Maket Filmleri
Çizgi Canlandırmada Sınıflandırmalar
Bölüm A: Canlandırma Tarzı Seçimi
    A1- Hakim Unsurlar ve Belirleme Güçleri
        A1.1 Sanatçı Etkisi
        A1.2 Senaryo Etkisi
        A1.3 Kullanılan Objenin Etkisi
        A1.4 Benzerlikler veya "gibi" ler
        A1.5 Renkler
        A1.6 Müzik Etkisi
        A1.7 Arz ve Talep Dengesi
    A2- Birim Süre İçindeki Hızlarına Göre
        A2.1 Gerçek Zamanlı Canlandırmalar
        A2.2 Hızlı Canlandırmalar
    A3- Hareket Yoğunluklarına Göre
        A3.1 Tam Yoğun
        A3.2 Limit
    A4- Çizim Tekniklerine Göre
        A4.1 Çizgi
        A4.2 Desen
        A4.3 Leke, Işık Gölge ve Boyama Teknikleri
        A4.4 + Bilgisayar Teknolojisi
    A5- Gösterim Tekniklerine Göre
Bölüm B: Kullanılacak Teknoloji
    B1- Sinema Teknolojisi
        B1.1 Senaryo, Çizim Planlaması ve Seslendirme
        B1.2 Çizim
        B1.3 Kopyalama
            B1.3.1 Elle Kopyalama
            B1.3.2 Fotokopi İle Kopyalama
        B1.4 Boyama
        B1.5 Test ve Son Çekimler
            B1.5.1 Test Çekimler
            B1.5.2 Son Çekimler
        B1.6 Banyo Kopya ve Baskı
    B2- Video Teknolojisi
    B3- Canlandırmada Bilgisayar Teknolojisi
        B3.1 3D Canlandırma
        B3.2 3D + Çizgi Canlandırma
        B3.3 Bilgisayar Destekli Çizgi Canlandırma
            B3.3.1 Çizim
            B3.3.2 Çizimlerin Bilgisayara Aktarılması
    B4- Karışık Teknikler
Bölüm C: Senaryo
Bölüm D: Çizim Planlaması (Storyboard)
    D1- Araştırma
        D1.1 Panoramik Planlar
        D1.2 Genel Planlar
        D1.3 Bel ve Boy Planlar
        D1.4 Yakın Planlar
    D2- Scala Planlaması
    D3- Çizim
    D4- Sonuç
Objelerin Tasarımı ve Sınıflandırılması
    A. 2. Boyutta Obje Tasarımı
    B. Bilgisayar Ortamında Obje Tasarımı
Geri Planlar ve Mekan Tasarımı
    A. İki Boyutlu Canlandırmalarda
    B. Üç Boyutlu Canlandırmalarda
    C. Karışık Tekniklerde
Canlandırma
    A. Canlandırmada Uç Resimleme
        A1- Sahnelerin İçindeki Tüm Objeleri İçine Alan Üst ve Yan Görüşler Üzerinde Analiz
        A2- Süre Analizi ve Çizelge Hazırlanması
        A3- Çerçevede Ağırlık Noktaları
        A4- Tiplemeler ve Abartı
        A5- Objeler ve Hareketli Uzantıları
        A6- Tek Objede İlk Hareket
        A7- İki Objede İlk Hareket
        A8- Uç Resimlemede Obje ve Denge
        A9- Kalabalık Sahnelerde Hareketin Objeden Objeye Aktarılması
        A10- Bel-Boy Planlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler
    B. Ara Resimler, Abartıları ve Objelerin Deformasyonu
        B1- Kullanılan Ek Objeler
        B2- Objeye Bağlı Uzantılar
        B3- Vücut Dili ve Kamera Açıları
        B4- Yürüme ve Koşmada Uç Resimleme
        B5- Noktada Hareketler
        B6- Uç ve Ara Resimlerin Testi
Montaj ve Sunuş
Sonuç

kartal.jpg (4755 bytes)kilinc.jpg (3953 bytes)story.jpg (6493 bytes)kalk.jpg (2931 bytes)akbaba.jpg (5363 bytes)2at.jpg (3427 bytes)

ustt02.jpg (10744 bytes)

ustt01.jpg (16305 bytes)

adamk.jpg (22149 bytes)

atlama.jpg (12900 bytes)atres.jpg (5684 bytes)balon.jpg (3140 bytes)bkg1.jpg (10605 bytes)dino.jpg (6427 bytes) hareket.jpg (5591 bytes)isik.jpg (3168 bytes)keman.jpg (6654 bytes)maymun1.jpg (7870 bytes)marti1.jpg (3798 bytes)ucurum.jpg (5355 bytes)

Design, Characters and Animations Created by Mehmet Naci DEDEAL © All rights reserved.