Giriş    Ana Sayfa    Kişisel Bilgiler    Çalışmalar

                                

   Kısaca..

Kitap yeni dünya düzeni içinde belki de en önemli silah olan iletişim'in önemine dikkat çekmek için hazırlanmıştır. Özellikle üniversite eğitimi aşamalarında olan genç beyinlerin, geleceğin tasarlanmış iletişimleri ile karşılaştıklarında onu tanımalarını, olumsuzluklarından korunmalarını ve geleceğin tasarımcıları olarak bilinçli bir şekilde kullanmalarının kaçınılmazlığının altı çizilmiştir.

     Bu güçlü silahın hedefine ulaşırken tercih ettiği ileti ise çoğunlukla çokluortam ( muıltimedia ) ürünleridir. Bu nedenle kitabın ikinci bölümünde çokluortam'ın tanımı ve öğelerinin kullanımında dikkat edilmesi gerekenlere yer verilmiştir. Kavramsal dilin algılanmasında yardımcı olması düşüncesi ile de, konular zaman zaman çizgilerlin desteğiyle karikartürize edilerek açıklanmıştır

Yararlı olması dileğimle..

Mehmet Naci Dedeal

Pusula Yayıncılık Ocak 2004

Kitabın Giriş Bölümünden kısa bir alıntı

 

Başlarken ........

Öncelikle tasarımcı olarak iletişimdeki yerimizi belirlemeliyiz. Normal şartlarda bu yer, sektör içerisinde, akademik ortamlarda, Aile içinde veya toplumsal alanlardaki herhangi bir konum olabilir. Fakat tasarımcı olmak amacıyla yaşantınıza yeni bir yön çizmek istiyorsanız, iletişimin tasarlanabilir bir etkinlik olduğunu kavramışsanız, bu yer artık herhangi bir yer değildir.    

..........

Aslında insan olarak bütün işimiz gerçeği aramak. Fakat değerlendirebilmek için yeterli veriye sahip olmadığımız için bu arayışı çok sık aralıklarla yapma çabasından uzak dururuz. Çünkü bu çaba düşünmek demektir. Sıradan insanlar olarak daha kısa bir yol olan başkasından dinlemeyi ve öğrenmeyi tercih ederiz. Bu istek bin yıllar boyunca, biçimlenmiş ve karşımıza çeşitli formlarda çıkmıştır. Günümüze dek ayakta kalarak durabilen en çarpıcı iki biçim din ve bilimdir.

İman ederek gerçeğin bize sunulan ilahi açıklamalarını kabul eder ve gereklerini yaparak bu gerçeği yaşantımıza sokarız. Bilime inanarak da gerçeği arama yolunda hem dinin değişmez kurallarının baskısını azaltır, hem de bilimsel yöntemlerle açıklanan çarpıcılığın verdiği korkuyu, doğal davranmaya eğilimli içgüdüsel tavrımızı tatmin ederiz.

Bu tatmin için bilimin veya bir bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütününe yani felsefeye kucak açarız.

Dindeki kabullenme ve bu kabullenmenin  korkusuyla hep gizli tuttuğumuz ne, neden, nasıl gibi sorular felsefe ile kişisel yargılamalara izin verir. Daha sonra bu izinler tekrar din ile bağdaştırılır. Ve birbirlerini etkileyerek uzar gider.

İletişim ve tasarımcısının bu kadar geniş zamanı yoktur. İleti, algılama hatalarının en az olduğu formlar ve ortamlarda tasarlanmış olarak sunulmalıdır. Bu nedenle din ve felsefeden uzak durarak anlatımlarımızı sürdüreceğiz.

 

Alt benlik kalıtımsal olarak gelen, içgüdüleri içerir. Doğuştan var olan psikolojik eğilimlerin ve yönelimlerin tümünü kapsar. Diğer iki sistemin varlığına neden olduğu gibi  ruhsal enerji kaynağı olarak da güç merkezidir. Bu merkez olarak devamlılığını da  bedensel süreçlerden aldığı enerjiyle sağlar. S.Freud, alt benlik için " gerçek ruhsal varlık " başlığını kullanır.  

..... Örneklerde de görüldüğü üzere kaynak ile hedef arasında iletinin dışında bir bağ yoktur ve geri dönüşümsüzdür. Daha doğrusu uyarı sonrası geri dönüşüm iletişim tipini etkilemez. ( alarm cihazına sen benim kim olduğumu biliyor musun? deseniz de sonuç ta bir şey fark etmeyecektir.

“ Tam “ sözcüğü bir sıfat ve ölçüdür fakat birim değildir. Nesnel anlamda bakıldığında 3 litrelik kap da tam dolabilir, 20 litrelik kap da tam dolabilir. Soyut anlamda bakıldığında ise “tam” sıfatı başına eklendiği kelimeye ve onun niteliklerine göre ölçü olarak devreye girer ve anlamını pekiştirir.

...... görüldüğü gibi sistem devamlı bir noktaya bağlıdır ve amaç için kaynak merkezi yeni bilgiler üretir. Hareketteki geri bilgi aktarımı kaynağın yenilenmesi için gereklidir. Bu gereklilikten dolayı başlangıçta hedef olan, bilgiyi değerlendirip iletirken merkez konumu hakkını kazanır. Yenilenme kademesi yükseldikçe. İletişim de yeni kodlarla güçlenir, kaliteli hale gelir.   

* Unutulmaması gereken hedefin merkez haline dönüşmesidir.. Eylemin başlangıcında hedef merkez değildir..